Topmenu

Home

Fijn dat je deze website bezoekt!

Je vindt hier informatie over kerken in Zeeland.

Kerkdienst in Ritthem

Kerkdienst in Ritthem

Die staat aangekondigd in de categorieën ‘Bijzondere diensten’‘Verkopingen’ en ‘Kopje koffie?’

Deze website wordt in de lucht gehouden door de gemeenten in Zeeland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat neemt niet weg dat we aandacht besteden aan ontwikkelingen in andere kerkgemeenschappen. Dat geldt ook voor het vermelden van activiteiten.

De rubriek ‘Over kerkmensen’ bevat informatie over dominees en kerkelijk werkers die beginnen in een gemeente of er afscheid nemen. Er is ook ruimte voor jubilea, bijvoorbeeld van kosters en organisten en andere vrijwilligers.

Onder het kopje ‘Gemeenten’ vind je alle plaatselijke gemeenten in Zeeland van de PKN.

De PKN is regionaal georganiseerd in classes. Onder het gelijknamige kopje tref je informatie aan over de classisbesturen.