Topmenu

Classes

 

Binnen de  Protestantse Kerk in Nederlandzijn in Zeeland  4 classicale vergaderingen waarin gemeenten vertegenwoordigd zijn.nl

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Classis en kerkelijke gemeenten vallen onder de groepsbeschikking  van de Protestantse Kerk ,
Protestantse Kerk in Nederland  RSIN-nummer  813 612 809.

Anbi gegevenss zijn per classis opgenomen op deze website.