Topmenu

Classis Goes

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn regionaal georganiseerd in een classis. In de provincie Zeeland bevinden zich 4 van de in totaal 74 classes.

De Classis Goes bestaat uit de gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland op Zuid- en Noord-Beveland. Op deze website vindt u een overzicht van deze gemeenten. Bij elke gemeente is, indien dat bestaat en bekend is, een internetadres opgenomen naar de eigen website van de gemeente.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Classis wordt gevormd door het breed moderamen.
Wanneer u contact wilt kan dat met

Het correspondentieadres van de classis is:

Classis Goes
p/a Cederlaan 2
4421 BZ  KAPELLE

Verder kunt u op deze website ook onze ANBI-pagina, onze Huishoudelijke Regeling en ons Beleidsplan 2014-2018 vinden.