Topmenu

CRO Zeeland

Het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan (CRO) vormt een platform waarin de breed moderamina van de classicale vergaderingen in Zeeland  samenwerken. Vertegenwoordigers van het breed moderamen  van de classes wisselen informatie en ervaringen uit, behartigen gemeenschappelijke belangen en bevorderen een gemeenschappelijk beleid. Tevens hebben de breed moderamina in Zeeland  een taak bij de besteding van de regionale fondsen en  dragen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het Provinciaal Giftenadvies Zeeland  (link).

Provinciaal Giftenadvies ZeelandHet Provinciaal Giftenadvies is een hulpmiddel bij het omgaan met de vele steunaanvragen die de diaconie krijgt. In het Giftenadvies wordt een overzicht gegeven van de organisaties in een provincie of regio die het komend jaar diaconale steun verdienen. Het Provinciaal Giftenadvies wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan.

>CRO Zeeland – Giftenadvieslijst 2015 

In de regio Zeeland van het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan werken de volgende colleges:

  • Regionaal College voor de Visitatie
  • Regionaal College voor het Opzicht
  • Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen
  • Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

Contact Steunpunt Zuidwest: Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam; [email protected]; (078) 677 1806;  of via de Servicedesk (030) 880 1880.

Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV) Zeeland

Mw. Ds. Sophie H.H. Bloemert is de regionaal adviseur voor de classicale vergaderingen in Noord-Brabant/Limburg en Zeeland. De regionaal adviseur classicale vergaderingen adviseert en ondersteunt de ambtelijke vergaderingen in de regio: classicale vergaderingen en regionale colleges. Tevens kan zij om advies gevraagd worden op het gebied van kerkordelijke zaken.

e-mail  [email protected];  tel. 06 1153 7677 of via de Servicedesk (030) 880 1880.