Topmenu

Werkgroepen

Nieuwe website Samen voor Zin

Samen voor zingeving
Samen voor zin is een Zeeuws samenwerkingsproject van Arduin, Gors, Philadelphia, Tragel en de Raad van Kerken in Zeeland. Zij ondertekenden hiervoor op 8 december 2016 een overeenkomst voor gezamenlijke geestelijke verzorging voor mensen met een beperking in Zeeland.

Website ‘Samen voor zin’
Nu, een jaar later, start Samen voor zin een eigen website, www.samenvoorzin.nl De website is voor iedereen toegankelijk. Hij is er voor mensen met een beperking en voor alle mensen die bij hen betrokken zijn. Op de nieuwe site is veel informatie te vinden: wat is de geestelijke verzorging die Samen voor zin kan bieden? Hoe ondersteunt Samen voor zin bij zingeving en levensvragen? Er worden ook tips gegeven; over interessante boeken, materialen en rituelen; maar ook over de manier waarop je kunt bevorderen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. De site blijft actueel met nieuws, een discussievraag, een blog en evenementen. Zo blijft  de informatie over geestelijke verzorging voor mensen met een beperking breed toegankelijk. En is er een loket voor vragen over zingeving.

Activiteiten ‘Samen voor zin’
Er zijn voor Samen voor zin twee geestelijk verzorgers werkzaam. Zij ondersteunen cliënten als zij levensvragen hebben, bv doordat er iemand in hun omgeving is overleden. Maar zij denken ook mee met begeleiders over het omgaan met levensvragen van cliënten. Daarnaast organiseren de geestelijk verzorgers activiteiten die op zingeving zijn gericht. 

Een voorbeeld daarvan was de stage ‘prokkelen in de kerk’. Daarbij liepen mensen met een beperking een dagdeel mee met een predikant, pastoor of pastoraal werker. Zo ervaarden zij wat dat vak inhoudt. Een ander voorbeeld is een snoezelviering. Dat is een belevingsviering voor een groep mensen met een ernstig meervoudige beperking. Dat gebeurt o.a op 13 december in de dorpskerk in Biggekerke. Er is live muziek, er wordt veel gezongen, het kerstverhaal wordt beleefd door aan knuffelschapen te voelen, door dat ‘engelen’ met lichtjes rondgaan, en er is het kindje Jezus in een houten mandje. Aan de viering doen ook kinderen van de school van Biggekerke mee, verkleed als herder of engel.

 

Werkgroep KERK en ISRAËL ZEELAND

Contact:

Secretaris Nel Roggeband

Ten Ankerweg 66, 4691 GX Tholen

telefoon 0166-602106

e-mail [email protected]

www.protestantszeeland.nl/kerkenisrael

IBAN: NL71RABO0362656266

Wie zijn wij

Wij zijn een kleine werkgroep afkomstig uit verschillende delen van Zeeland, en we vormen een aanspreekpunt voor zaken van Kerk en Israël in de provincie, naast de synagoge in Middelburg uiteraard.

Wat is ons doel

De bezinning op de relatie tussen Kerk en Jodendom, en het leren en studeren hierover levend houden. Dat is de laatste jaren steeds moeilijker gebleken. De gesprekken over Israël hebben een steeds politieker lading gekregen in gemeenten en andere verbanden. Wij willen als werkgroep zeker niet die politieke situatie ontlopen, maar onze directe doelstelling ligt op theologisch vlak, gemotiveerd door de in de kerkorde verankerde “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. We houden ons bezig met de vraag hoe we dit concreet kunnen maken in onze kerken en in onze provincie. Daarbij is de relatie met Israël en met het Jodendom, ook hier in Zeeland, breder dan de politiek van dit moment.

Pastores Leerhuis

Voor pastores, predikanten, oud-cursisten CTV (Cursus Theol. Verdieping) in Zeeland. We zoeken, zo’n 5 of 6 keer per winterseizoen, naar de Joodse bronnen van onze christelijke traditie, en verdiepen ons in teksten, boeken en artikelen op dit terrein. Speciale kennis is niet vereist, wel de bereidheid om te vragen, te luisteren en met anderen te zoeken naar antwoorden.

Overige activiteiten en contacten

Naast het organiseren van een jaarlijkse lezing op het gebied van Kerk en Israël onderhouden we contacten met andere organisaties in de provincie, zoals de Stichting Synagoge Middelburg (www.synagogemiddelburg.nl) en de Joodse Gemeente Zeeland. Ook met het landelijk  K&I werk wordt contact onderhouden.

Wilt u in uw gemeente iets organiseren op dit gebied, denk dan eens aan de mogelijkheid van een lezing door iemand van onze werkgroep, of hulp bij het brainstormen inzake een Vorming&Toerusting activiteit in uw gemeente.

Artikelen  

Activiteiten